بررسی تأثیر ریز دانه‌های پلاستیک بر مقاومت روانگرایی ماسه اشباع

Document Type : Geotechnical Earthquake Engineering

Authors

دانشگاه تهران

Abstract

خاکهای مخلوط مانند ماسه‌های رسی، ماسه‌های سیلتی و سیلتهای رسی بیشتر از خاکهای خالص مانند رس، سیلت و ماسه تمیز در طبیعت یافت می‌شوند. به دلیل آنکه تصور می‌شد ریزدانه‌ها و ماسه‌های حاوی ریزدانه مقاومت روانگرایی بیشتری نسبت به ماسه‌های تمیز دارند، رفتار سیکلیک آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. اما پس از روانگرایی‌های متعددی که در اثر زلزله در اینگونه خاکها بوقوع پیوست توجه بسیاری از محققان به این پدیده جلب شد. یکی از نمونه‌های بارز روانگرایی در خاکهای حاوی ریزدانه در اثر زلزله 22 ژوئن سال 2002 میلادی در چنگوره- آوج ایران رخ داد. بررسی‌هایی که پس از زلزله صورت گرفت نشان داد که خاک محل حاوی 44 درصد ریزدانه چسبنده می‌باشد. با توجه به اینکه در مناطق شمال غربی و غربی کشور این نوع خاکها به وفور یافت می‌شوند، بررسی این موضوع ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله با افزودن مقادیر مختلف کائولن به صورت وزنی به ماسه فیروزکوه، تأثیر ریزدانه‌های پلاستیک مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مخلوط کائولن و بنتونیت با نسبتهای متفاوت و درصد ریزدانه ثابت 16 درصد به ماسه اضافه شده تا تأثیر پلاستیسیته ریزدانه‌ها نیز بررسی شود. Effect of Plastic Fines on Cyclic Resistance of Saturated SandsSoil mixtures such as clayey sands, silty sands, and clayey silts are more commonly found in the nature that pure clays, silts, and sands. Most previous studies on liquefaction have been focused on clean sands and sands with little fines, for it was believed that fines and sands containing fines are not prone to liquefaction. However, after a number of earthquakes where soils with high plastic fines liquefied, the subject drew the attention of a number of researchers. One of the interesting cases of liquefaction occurred on June 22, 2002 during Changureh, Iran earthquake. Surface soil in this area is mostly clay; however, clear traces of sand boiling, softening of soil, and consequent deformations were observed. The preliminary tests showed that the soil has a < No. 200 fraction of 44% with a liquid limit and a plasticity index of 38 and 18, respectively. As these types of soils are commonly found on the western-north and west of Iran, it seems necessary to investigate the problem in the country. This paper investigates the effect of plastic fines and their plasticity on the cyclic resistance of sands.